2 ـ نقش خورشید در عالم حیات
فهرست موضوعات
جستجو 


درباره «خورشید» که مرکز منظومه شمسى، و رهبر و سالار کواکب آن است دو بحث وجود دارد: یکى، بحث از عظمت آن، که قبلاً از آن سخن گفته ایم و دیگر، بحث در برکات و آثار آن است، که به طور خلاصه مى توان چنین گفت:
1 ـ زندگى بشر و تمام موجودات زنده دیگر در درجه اول، نیاز به حرارت و نور دارد، و این دو امر حیاتى به وسیله این کره عظیم آتشین به طور کاملاً متعادلى تأمین مى شود.
2 ـ تمام مواد غذائى به وسیله نور آفتاب تأمین مى شود، حتى موجوداتى که در اعماق دریاها زندگى مى کنند، از گیاهانى استفاده مى کنند که در سطح اقیانوس ها در پرتو نور آفتاب، و در لابلاى امواج آب، پرورش مى یابند و ته نشین مى گردند، و یا اگر موجودات زنده از یکدیگر تغذیه مى کنند، باز غذاى گروهى از آنان از گیاهان و نباتات است که بدون نور خورشید پرورش نمى یابند.
3 ـ تمام رنگ ها، زیبائى ها، و جلوه هائى که در جهان طبیعت مى بینیم، به نوعى با تابش آفتاب ارتباط دارد، و این معنى در علوم مختلف، مخصوصاً «فیزیک» ثابت شده است.
4 ـ باران هاى حیات بخش از ابرها فرو مى ریزند، و ابرها همان بخارهائى هستند که از تابش خورشید بر صفحه اقیانوس ها به وجود مى آیند، بنابراین، تمام منابع آب که از باران تغذیه مى شوند، اعم از نهرها، چشمه ها، قنات ها و چاه هاى عمیق از برکات نور آفتاب است.
5 ـ بادها که وظیفه تعدیل هوا و جابه جا کردن ابرها، و تلقیح نباتات، و منتقل ساختن گرما و سرما از مناطق گرم به سرد، و از مناطق سرد به گرم، را بر عهده دارند، بر اثر تابش نور آفتاب و تغییر درجه حرارت مناطق مختلف روى زمین به وجود مى آیند، و به این ترتیب، آنها نیز از آفتاب مایه مى گیرند.
6 ـ مواد و منابع انرژى زا، اعم از آبشارها، سدهاى عظیمى که در مناطق کوهستانى ایجاد مى کنند، منابع نفت، و معادن زغال سنگ، همه آنها به نوعى با آفتاب گره مى خورند، که اگر او نبود، هیچ یک از این منابع وجود نداشت، تمام حرکت ها در صفحه زمین مبدل به سکون مى شد!.
7 ـ بقاء نظام منظومه شمسى به خاطر تعادل جاذبه و دافعه اى است که میان کره آفتاب از یکسو، و سیاراتى که دور آن مى گردند از سوى دیگر، وجود دارد، و به این ترتیب، خورشید نقش بسیار مؤثرى در نگهدارى این سیارات در مدارات خود دارد.
از مجموع این سخن استفاده مى کنیم: اگر خداوند نخستین سوگند را از خورشید شروع کرده، چه دلیلى داشته است؟!
همچنین، ماه و روشنائى روز و تاریکى شب و کره زمین، هر کدام نقش مهمى در زندگى انسان و غیر انسان دارند، و به همین دلیل، سوگند به آنها یاد شده است، و فراتر از همه اینها روح و جسم انسان که از همه اسرارآمیزتر و شگفت انگیزتر است.
درباره اهمیت تهذیب نفس، در پایان سوره بحثى خواهیم داشت.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای