سوره اللیـل
فهرست موضوعات
جستجو 

این سوره، در «مکّه» نازل شده و داراى 21 آیه است

محتواى سوره اللیل

این سوره که از سوره هاى «مکّى» است، ویژگى هاى سوره هاى «مکّى» را در بر دارد، مقطع هاى آیات، کوتاه، محتواى آنها داغ، و عمدتاً ناظر به قیامت و پاداش و کیفر الهى و عوامل و اسباب آن است.
پدر آغاز، بعد از ذکر سه سوگند، مردم را به دو گروه تقسیم مى کند: انفاق کنندگان با تقوا، و بخیلانى که منکر پاداش قیامتند، پایان کار گروه اول را خوشبختى و سهولت و آرامش، و پایان کار گروه دوم را سختى و تنگى و بدبختى مى شمرد.
در بخش دیگرى از این سوره، بعد از اشاره به این معنى که هدایت بندگان بر خدا است، همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار مى کند.
و در آخرین بخش، کسانى را که در این آتش مى سوزند و گروهى را که از آن نجات مى یابند، با ذکر اوصاف معرفى مى نماید.

* * *

فضیلت تلاوت این سوره

در فضیلت تلاوت این سوره، از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) آمده است که فرمود: مَنْ قَرَأَها أَعْطاهُ اللّهَ حَتّى یَرضى، وَ عافاهُ مِنَ الْعُسْرِ وَ یَسَّرَ لَهُ الْیُسْرَ:
«هر کس این سوره را تلاوت کند خداوند آن قدر به او مى بخشد که راضى شود، و او را از سختى ها نجات مى دهد و مسیر زندگى را براى او آسان مى سازد».(1)

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 499.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای