سوره اللیل/ آیه 1- 11
فهرست موضوعات
جستجو 

1وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشى
2وَ النَّهارِ إِذا تَجَلّى
3وَ ما خَلَقَ الذَّکَرَ وَ الْأُنْثى
4إِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتّى
5فَأَمّا مَنْ أَعْطى وَ اتَّقى
6وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنى
7فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرى
8وَ أَمّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنى
9وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنى
10فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْرى
11وَ ما یُغْنی عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدّى

  ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند.
2 ـ و به روز هنگامى که تجلى کند.
3 ـ و به آن کس که جنس مذکر و مؤنث را آفرید.
4 ـ که سعى و تلاش شما مختلف است:
5 ـ اما آن کس که انفاق کند و پرهیزگارى پیش گیرد.
6 ـ و جزاى نیک (الهى) را تصدیق کند.
7 ـ ما او را در مسیر آسانى قرار مى دهیم!
8 ـ اما کسى که بخل ورزد و بى نیازى طلبد.
9 ـ و پاداش نیک را انکار کند.
10 ـ به زودى او را در مسیر دشوارى قرار مى دهیم.
11 ـ و در آن هنگام که سقوط مى کند، اموالش به حال او سودى نخواهد داشت!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای