سوره اللیل/ آیه 12- 21
فهرست موضوعات
جستجو 


12إِنَّ عَلَیْنا لَلْهُدى
13وَ إِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَ الْأُولى
14فَأَنْذَرْتُکُمْ ناراً تَلَظّى
15لا یَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى
16الَّذی کَذَّبَ وَ تَوَلّى
17وَ سَیُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى
18الَّذی یُؤْتی مالَهُ یَتَزَکّى
19وَ ما لاِحَد عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَة تُجْزى
20إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى
21وَ لَسَوْفَ یَرْضى

 ترجمه:
12 ـ به یقین هدایت کردن بر ماست.
13 ـ و آخرت و دنیا از آن ماست.
14 ـ و من شما را از آتشى که زبانه مى کشد بیم مى دهم.
15 ـ کسى جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمى شود.
16 ـ همان کس که تکذیب کرد و به آن پشت نمود!
17 ـ و به زودى باتقواترین مردم از آن دور داشته مى شود.
18 ـ همان کس که مال خود را مى بخشد تا پاک شود.
19 ـ و هیچ کس را نزد او حقى نیست تا بخواهد او را جزا دهد.
20 ـ بلکه هدفش جلب رضاى خداى بزرگ اوست.
21 ـ و به زودى راضى مى شود!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای