سوره ضحی/ آیه 1- 5
فهرست موضوعات
جستجو 

1وَ الضُّحى
2وَ اللَّیْلِ إِذا سَجى
3ما وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَ ما قَلى
4وَ لَلْآخِرَةُ خَیْرٌ لَکَ مِنَ الْأُولى
5وَ لَسَوْفَ یُعْطیکَ رَبُّکَ فَتَرْضى

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ قسم به روز (هنگامى که آفتاب بر آید).
2 ـ و به شب هنگامى که آرام گیرد.
3 ـ که خداوند تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده!
4 ـ و مسلماً آخرت براى تو از دنیا بهتر است.
5 ـ و به زودى پروردگارت آن قدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوى!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای