3 ـ بازگو کردن نعمت ها
فهرست موضوعات
جستجو 

دستورى که در آیات فوق در این زمینه آمده، در صورتى که به عنوان شکر و سپاس الهى، ـ و نه به عنوان افتخار برترى جوئى ـ انجام گیرد، علاوه بر این که انسان را در مقام عبودیت پروردگار تکامل مى بخشد و اثرات مثبت اجتماعى دارد در روح و جان خود انسان نیز، اثر آرام بخشى مى گذارد.
یادآورى نعمت هاى خدا سبب مى شود: انسان کمبودها را کمتر احساس کند، از بیمارى ها شکوه نکند; چرا که بر سلامت اعضاء دیگر خود شکرگزار است، به خاطر از دست دادن چیزى، جزع و فزع ننماید; چرا که بقیه امکانات خود را بازگو مى کند.
این گونه افراد، در سختى ها و طوفان هاى زندگى گرفتار یأس، نومیدى، اضطراب و ناراحتى نمى شوند، روحى آرام و قلبى مطمئن دارند و توان آنها در مبارزه با مشکلات زیاد است.

* * *

خداوندا! نعمت هایت بیش از آن است که بتوان آنها را بازگو کرد، آنها را از ما سلب مکن، و به کرمت بیفزا!
پروردگارا! ما در این دنیا غرق احسان توئیم، انتظار داریم در آن دنیا نیز چنین باشیم!
بارالها! ما را توفیقى مرحمت کن که همیشه پشتیبان محرومان و حافظ حقوق یتیمان باشیم!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سوره ضحى(1)


1 ـ تصحیح: 5 / 3 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای