سوره علق/ آیه 1- 5
فهرست موضوعات
جستجو 

1اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذی خَلَقَ
2خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَق
3اقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ
4الَّذی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
5عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ بخوان به نام پروردگارت که آفرید.
2 ـ انسان را از خون بسته اى خلق کرد!
3 ـ بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است.
4 ـ همان کسى که به وسیله قلم تعلیم نمود.
5 ـ و به انسان آنچه را نمى دانست یاد داد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای