سوره علق/ آیه 6- 14
فهرست موضوعات
جستجو 


6کَلاّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى
7أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى
8إِنَّ إِلى رَبِّکَ الرُّجْعى
9أَ رَأَیْتَ الَّذی یَنْهى
10عَبْداً إِذا صَلّى
11أَ رَأَیْتَ إِنْ کانَ عَلَى الْهُدى
12أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى
13أَ رَأَیْتَ إِنْ کَذَّبَ وَ تَوَلّى
14أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللّهَ یَرى

 ترجمه:
6 ـ به یقین انسان طغیان مى کند.
7 ـ از این که خود را بى نیاز ببیند.
8 ـ و به یقین بازگشت (همه) به سوى پروردگار توست!
9 ـ به من خبر ده کسى که نهى مى کند.
10 ـ بنده اى را که نماز مى خواند.
11 ـ به من خبر ده اگر او به راه هدایت باشد،
12 ـ یا (مردم را) به تقوا فرمان دهد (آیا نهى او سزاوار است)؟!
13 ـ به من خبر ده اگر حق را انکار کند و به آن پشت نماید؟!
14 ـ آیا ندانست که خداوند مى بیند؟!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای