سوره علق/ آیه 15- 19
فهرست موضوعات
جستجو 


15کَلاّ لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنّاصِیَةِ
16ناصِیَة کاذِبَة خاطِئَة
17فَلْیَدْعُ نادِیَهُ
18سَنَدْعُ الزَّبانِیَةَ
19کَلاّ لا تُطِعْهُ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ

 ترجمه:
15 ـ زنهار، اگر دست از کار خود بر ندارد، موى پیش سرش را گرفته.
16 ـ همان موى پیش سر دروغگوى خطا کار را!
17 ـ سپس هر که را مى خواهد صدا بزند!
18 ـ ما هم به زودى مأموران دوزخ را صدا مى زنیم!
19 ـ هرگز او را اطاعت مکن، و سجده نما (و به خدا) تقرب جوى!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای