طغیان و احساس بى نیازى
فهرست موضوعات
جستجو 


غالب مفاسد دنیا از قشرهاى مرفه و مستکبر سرچشمه مى گیرد، و همیشه در صف اول مبارزه در مقابل انبیاء آنها بوده اند، همان ها که گاه، قرآن از آنان به «مَلأ» تعبیر کرده(1) گاه، به «مترفین»(2) و گاه، به «مستکبرین»(3) که اولى اشاره به جمعیت اشرافى است که ظاهرشان چشم ها را پر مى کند و درونشان تهى و خالى است، دومى اشاره به کسانى است که در ناز و نعمت به سر مى برند و مست و مغرورند و از درد و رنج دیگران بى خبر، و سومى به آنها که بر مرکب کبر و غرور سوار و از خدا و خلق دورند.
و سرچشمه همه اینها، احساس بى نیازى و غنا است، و این از ویژگى هاى افراد کم ظرفیت است، که وقتى به نعمت، مال و مقامى مى رسند، چنان مست مى شوند و احساس بى نیازى مى کنند، که خدا را هم به دست فراموشى مى سپارند.
در حالى که مى دانیم: از نسیمى، دفتر ایام بر هم مى خورد و تمام اموال انسان در کمتر از یک ساعت، ممکن است نابود شود، یا سیل و زلزله و صاعقه اى همه را بر باد دهد، و سلامت او نیز با گلوگیر شدن یک جرعه آب، چنان به خطر بیفتد که، مرگ را با چشم خود ببیند.
این، چه غفلتى است که دامن گروهى را مى گیرد، خود را بى نیاز مى پندارند، و بر مرکب سرکش غرور سوار شده، صحنه اجتماع را جولانگاه خود قرار مى دهند.
پناه بر خدا از این جهل و نادانى! و از این بى خبرى و خیره سرى!
براى از میان رفتن چنین حالتى، کافى است انسان کمى به ضعف بى حساب خود، و قدرت عظیم پروردگار، بیندیشد، کمى تاریخ گذشتگان را ورق بزند و سرگذشت اقوامى را که از او قوى تر و نیرومندتر بودند ببیند، تا از مرکب غرور پیاده شود.

* * *

خداوندا! ما را از کبر و غرور که عامل اصلى دورى از تو است حفظ کن!
پروردگارا! لحظه اى در دنیا و آخرت ما را به خودمان وامگذار!
بارالها! به ما چنان قدرتى مرحمت کن که بینى این مستکبران مغرور که سد راه تواند بر خاک بمالیم و نقشه هایشان را نقش بر آب کنیم!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سوره علق(4)


1 ـ اعراف، آیه 60.
2 ـ سبأ، آیه 34.
3 ـ مؤمنون، آیه 67.
4 ـ پایان تصحیح: 7 / 3 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای