2 ـ لزوم اخلاص نیت در عبادت
فهرست موضوعات
جستجو 


بعضى از علماى «اصول فقه» به آیه «وَ ما أُمِرُوا إِلاّ لِیَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصینَ لَهُ الدِّینَ» براى لزوم «قصد قربت» در عبادات، و این که: اصل در اوامر، تعبدى بودن است نه توصلى، استدلال کرده اند، و این، منوط به آن است که «دین» در اینجا به معنى «عبادت» بوده باشد، تا دلیل بر لزوم اخلاص در عبادات گردد و «امر» را در این آیه به طور مطلق قرار دهیم، تا مفهومش لزوم قصد قربت در همه اوامر باشد (مگر مواردى که به دلیلى خارج شده) در حالى که، مفهوم آیه ظاهراً هیچ یک از اینها نیست، بلکه مقصود، اثبات توحید در مقابل شرک است، یعنى: آنها جز به توحید دعوت نشده اند، با این حال، ارتباطى با احکام فرعى ندارد.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای