سوره زلزله/ آیه 1- 8
فهرست موضوعات
جستجو 

1إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها
2وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها
3وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها
4یَوْمَئِذ تُحَدِّثُ أَخْبارَها
5بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحى لَها
6یَوْمَئِذ یَصْدُرُ النّاسُ أَشْتاتاً لِیُرَوْا أَعْمالَهُمْ
7فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة خَیْراً یَرَهُ
8وَ مَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّة شَرّاً یَرَهُ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ هنگامى که زمین شدیداً به لرزه در آید.
2 ـ و زمین بارهاى سنگینش را خارج سازد.
3 ـ و انسان مى گوید: «زمین را چه مى شود (که این گونه مى لرزد)»؟!
4 ـ در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو مى کند.
5 ـ چرا که پروردگارت به او وحى کرده است.
6 ـ در آن روز مردم به صورت گروه هاى پراکنده (از قبرها) خارج مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود!
7 ـ پس هر کس هم وزن ذره اى کار خیر انجام دهد آن را مى بیند!
8 ـ و هر کس هم وزن ذره اى کار بد کرده آن را مى بیند!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای