سوره العادیات/ آیه 1- 11
فهرست موضوعات
جستجو 

1وَ الْعادِیاتِ ضَبْحاً
2فَالْمُورِیاتِ قَدْحاً
3فَالْمُغیراتِ صُبْحاً
4فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً
5فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً
6إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ
7وَ إِنَّهُ عَلى ذلِکَ لَشَهیدٌ
8وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدیدٌ
9أَ فَلا یَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِی الْقُبُورِ
10وَ حُصِّلَ ما فِی الصُّدُورِ
11إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ یَوْمَئِذ لَخَبیرٌ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالى که نفس زنان به پیش مى رفتند.
2 ـ و به افروزندگان جرقه آتش.
3 ـ و به هجوم آوران سپیده دم.
4 ـ که گرد و غبار به هر سو پراکندند.
5 ـ و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند.
6 ـ که انسان در برابر نعمت هاى پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است.
7 ـ و او خود (نیز) بر این معنى گواه است!
8 ـ و او علاقه شدید به مال دارد!
9 ـ آیا نمى داند: در آن روز که تمام کسانى که در قبرها هستند برانگیخته مى شوند.
10 ـ و آنچه در درون سینه هاست آشکار مى گردد.
11 ـ در آن روز پروردگارشان از آنها کاملاً با خبر است؟!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای