1 ـ رابطه سوگندهاى این سوره و هدف آن
فهرست موضوعات
جستجو 


از سؤالاتى که پیرامون این سوره، مطرح مى شود این است: چه ارتباطى میان سوگند به اسب هاى مجاهدان و جمله «اِنَّ الاِنْسانَ لِرَبِّهِ لَکَنُود» وجود دارد؟ زیرا بررسى آیات قرآن به ما نشان مى دهد: همواره نوعى ارتباط در میان قَسَم ها و مُقْسَمٌ بِه (آنچه به آن قسم یاد مى شود) موجود است و اصولاً بلاغت و فصاحت قرآن نیز چنین مطلبى را اقتضا مى کند.
درباره آیات مورد بحث، ممکن است رابطه چنین باشد که، قرآن مى گوید: انسان هائى یافت مى شوند ایثارگر که در مسیر جهاد بى پروا پیش مى روند، و از هیچگونه فداکارى مضایقه ندارند، جان و مال خود را در راه خدا مى دهند، با این حال، چگونه بعضى آن همه بخیل و ناسپاسند، و در برابر نعمت هاى حق نه حمد خدا مى گویند و نه در راه او ایثار مى کنند؟
درست است که قَسَم به اسب ها خورده شده است، ولى مى دانیم اهمیت آنها از این نظر است که، ابزارى براى مجاهدان هستند، در واقع سوگند به جهاد مجاهدان است (همچنین اگر سوگند به شتران حاجیان و زوّار خانه خدا باشد).
بعضى نیز گفته اند: ارتباط از این رو حاصل مى شود که، این حیوانات در طریق رضاى حق به سرعت پیش مى روند، پس تو اى انسان! چرا تسلیم او نیستى، تو که اشرف مخلوقاتى، و شایسته ترى؟!
ولى مناسبت اول روشن تر است.
* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای