3 ـ عظمت جهاد!
فهرست موضوعات
جستجو در قرآن مجید، سخن از مسأله جهاد و عظمت مجاهدان راه خدا بسیار به میان آمده، ولى شاید در هیچ جا، مسأله، با این عظمت ترسیم نشده است، که حتى نفس زدن اسب هاى آنها، و جرقه هاى سُم این ستوران و گرد و غبار ناشى از حرکت سریع آنان، آن قدر با عظمت شناخته شده، که مورد قسم قرار گرفته باشد.
مخصوصاً روى سرعت عمل آنها، که یکى از مهمترین عوامل پیروزى در جنگ ها است، تکیه شده، و نیز روى اصل غافلگیرى، که یکى دیگر از عوامل موفقیت در جنگ است، تکیه گردیده است.
و اینها همه آموزشى است در زمینه برنامه «جهاد».
قابل توجه این که: در شأن نزول این سوره آمده است: على(علیه السلام) دستور داد: در تاریکى شب مرکب ها را آماده کنند، خوراک لازم به آنها بدهند و زین بر آنها نهند و به حالت آماده باش کامل درآیند، هنگامى که پرده تاریکى شب شکافته شد، فوراً نماز صبح را با یاران خود به جا آورد، و بلافاصله به دشمن حمله کرد، دشمن وقتى بیدار شد که، زیر دست و پاى اسب هاى مجاهدین اسلام قرار گرفته بود.
این حمله سریع و غافلگیرانه، هم تعداد تلفات را به حداقل رساند، و هم در ساعاتى کوتاه به جنگ خاتمه داد، و جالب این که: همه این مسائل در آیات این سوره به طرز ظریفى منعکس شده است.
بدیهى است، نه اسب، خصوصیت دارد، نه مسأله جرقه ناشى از برخورد سُم آنها به سنگ هاى بیابان، و نه گرد و غبار پاى آنها، آنچه موضوعیت دارد، مسأله جهاد، و سپس ابزار آن است، که تمام وسائل جنگى امروز را شامل مى شود، همان گونه که در آیه 60 سوره «انفال» در کنار «رباط الخیل» (اسب هاى ورزیده) سخن از «قوه» (نیرو) به صورت کلى به میان آمده.

* * *

خداوندا! توفیق جهاد و ایثار در راه رضایت را به ما مرحمت کن!
پروردگارا! نفس سرکش، تمایل به ناسپاسى و کفر دارد، ما را از خطرات آن حفظ فرما!
بارالها! تو از اسرار درون و برون همه کس آگاهى، و از اعمال ما باخبرى، با لطف و عنایت خود با ما رفتار کن!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سوره و العادیات(1)


1 ـ پایان تصحیح: 14 / 3 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای