سوره قارعه/ آیه 1- 11
فهرست موضوعات
جستجو 

1أَلْقارِعَةُ
2مَا الْقارِعَةُ
3وَ ما أَدْراکَ مَا الْقارِعَةُ
4یَوْمَ یَکُونُ النّاسُ کَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ
5وَ تَکُونُ الْجِبالُ کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
6فَأَمّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ
7فَهُوَ فی عیشَة راضِیَة
8وَ أَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ
9فَأُمُّهُ هاوِیَةٌ
10وَ ما أَدْراکَ ما هِیَهْ
11نارٌ حامِیَةٌ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ آن حادثه کوبنده.
2 ـ و چه حادثه کوبنده اى!
3 ـ و تو چه مى دانى که حادثه کوبنده چیست؟! (آن حادثه همان روز قیامت است)!
4 ـ روزى که مردم مانند پروانه هاى پراکنده خواهند بود.
5 ـ و کوه ها مانند پشم رنگین حلاجى شده مى گردد!
6 ـ اما کسى که (در آن روز) ترازوهاى اعمالش سنگین است.
7 ـ در یک زندگى خشنود کننده خواهد بود!
8 ـ و اما کسى که ترازوهایش سبک است.
9 ـ پناهگاهش «هاویه» (دوزخ) است!
10 ـ و تو چه مى دانى «هاویه» چیست؟!
11 ـ آتشى است سوزان!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای