سوره تکـاثر
فهرست موضوعات
جستجو 


این سوره، در «مکّه» نازل شده و داراى 8 آیه است

 

محتواى سوره تکاثر

بسیارى از مفسران معتقدند: این سوره در «مکّه» نازل شده، بنابراین سخنى که درباره تفاخر در آن آمده، قاعدتاً مربوط به قبائل قریش است که با امور موهومى بر یکدیگر فخر و مباهات مى کردند.
ولى بعضى ـ مانند مرحوم «طبرسى» در «مجمع البیان» ـ معتقدند: در «مدینه» نازل شده، و آنچه از تفاخر در آن آمده، ناظر به یهود یا دو طائفه از انصار است، ولى مکى بودن سوره با توجه به شباهت زیادى که با سوره هاى «مکّى» دارد، صحیح تر به نظر مى رسد.
محتواى این سوره در مجموع، نخست، سرزنش و ملامت افرادى است که بر اساس یک سلسله مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر مى کردند.
پس از آن، هشدارى نسبت به مسأله معاد، قیامت و آتش دوزخ.
و سرانجام، هشدارى در زمینه مسأله سؤال و بازپرسى از نعمت ها مى دهد.
نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده.

* * *

فضیلت تلاوت این سوره

و در فضیلت تلاوت آن، در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: مَنْ قَرَأَها لَمْ یُحاسِبْهُ اللّهُ بِالنَّعِیمِ الَّذِی أَنْعَمَ عَلَیْهِ فِی دارِ الدُّنْیا، وَ أُعْطِیَ مِنَ الأَجْرِ کَأَنَّما قَرَأَ أَلْفَ آیَة:
«کسى که آن را بخواند، خداوند در برابر نعمت هائى که در دنیا به او داده، او را مورد حساب قرار نمى دهد و پاداشى به او داده مى شود که گوئى هزار آیه قرآن را تلاوت کرده است».(1)
و در حدیثى، از امام صادق(علیه السلام) آمده است: «خواندن این سوره در نمازهاى فریضه و نافله، ثواب شهادت شهیدان دارد».(2)
بدیهى است، این همه ثواب از آن کسى است که آن را بخواند و در برنامه زندگى به کار گیرد، و روح و جان خود را هماهنگ با آن سازد.

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 532.
2 ـ «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 532 (با تلخیص).
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای