سوره تکاثر/ آیه 1- 8
فهرست موضوعات
جستجو 

1أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ
2حَتّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ
3کَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
4ثُمَّ کَلاّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ
5کَلاّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ
6لَتَرَوُنَّ الْجَحیمَ
7ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیْنَ الْیَقینِ
8ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذ عَنِ النَّعیمِ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ افزون طلبى شما را به خود مشغول داشته است.
2 ـ تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و به آن قبور افتخار کردید).
3 ـ چنین نیست (آرى) به زودى خواهید دانست!
4 ـ باز چنان نیست; به زودى خواهید دانست.
5 ـ قطعاً چنان نیست; اگر شما علم الیقین (به آخرت) داشتید (افزون طلبى شما را از خدا غافل نمى کرد)!
6 ـ قطعاً شما جهنم را خواهید دید!
7 ـ سپس (با ورود در آن) آن را به عین الیقین مشاهده خواهید کرد.
8 ـ سپس در آن روز (همه شما) از نعمت هائى که داشته اید بازپرسى خواهید شد!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای