سوره همزه/ آیه 1- 9
فهرست موضوعات
جستجو 

1وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَة لُمَزَة
2الَّذی جَمَعَ مالاً وَ عَدَّدَهُ
3یَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ
4کَلاّ لَیُنْبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ
5وَ ما أَدْراکَ مَا الْحُطَمَةُ
6نارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ
7الَّتی تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ
8إِنَّها عَلَیْهِمْ مُؤْصَدَةٌ
9فی عَمَد مُمَدَّدَة

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ واى بر هر عیبجوى مسخره کننده اى!
2 ـ همان کس که مال فراوانى جمع آورى و شماره کرده (بى هیچ قید و شرطى)!
3 ـ او گمان مى کند که اموالش او را جاودانه مى سازد.
4 ـ چنین نیست (که مى پندارد); به زودى در «حطمه» (آتشى خردکننده) پرتاب مى شود.
5 ـ و تو چه مى دانى «حطمه» چیست؟!
6 ـ آتش برافروخته الهى است.
7 ـ آتشى که از دل ها سر مى زند!
8 ـ این آتش بر آنها فرو بسته شده.
9 ـ در ستون هاى کشیده و طولانى!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای