شأن نزول:
فهرست موضوعات
جستجو 

جمعى از مفسران چنین گفته اند: آیات این سوره، درباره «ولید بن مغیره» نازل شده است، که در پشت سر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) غیبت مى کرد، و در پیش رو طعن و استهزاء مى نمود.
بعضى دیگر، آن را درباره افراد دیگرى از سران شرک و دشمنان کینه توز و سرشناس اسلام مانند: «اخنس بن شریق»، «امیة بن خلف» و «عاص بن وائل» دانسته اند.
ولى، چنانچه این شأن نزول ها را بپذیریم، باز عمومیت مفهوم آیات شکسته نمى شود، بلکه شامل تمام کسانى است که داراى این صفاتند.

* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای