3 ـ اهداف داستان «فیل»
فهرست موضوعات
جستجو 


از سوره آینده (سوره لاِ ِیْلافِ) به خوبى استفاده مى شود که: یکى از اهداف سوره «فیل» یادآورى خاطره بزرگ نعمت هاى عظیم خداوند به «قریش» است، تا به آنها نشان دهد: اگر لطف پروردگار نبود، نه آثارى از این کانون مقدس یعنى «مکّه» و کعبه وجود داشت، و نه از «قریش»، شاید از مرکب کبر و غرور فرود آیند، و به دعوت پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) گردن نهند.
از سوى دیگر، این ماجرا که مقارن میلاد مسعود پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) واقع شد، در حقیقت زمینه ساز آن ظهور بزرگ بود، و پیام آور عظمت این قیام، و این همان چیزى است که، مفسران از آن تعبیر به «ارهاص» کرده اند.(1)
و از سوى سوم، تهدیدى است که به همه گردنکشان جهان، اعم از «قریش» و غیر آنها که بدانند: هرگز نمى توانند در برابر قدرت پروردگار بایستند، چه بهتر که پندار خام را از سر به در کنند و سر بر فرمان او نهند و تسلیم حق و عدالت گردند.
و از سوى چهارم، اهمیت این خانه بزرگ را نشان مى دهد که، وقتى دشمنان «کعبه» توطئه نابودى آن را در سر مى پروراندند، و مى خواستند مرکزیت این سرزمین ابراهیمى را به جاى دیگر منتقل کنند، خداوند چنان گوشمالى به آنها داد، که براى همگان مایه عبرت شد و بر اهمیت این کانون مقدس افزود.
و از سوى پنجم، خداوندى که دعاى ابراهیم خلیل(علیه السلام) را درباره امنیت این سرزمین مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود، در این ماجرا نشان داد که، مشیتش بر این قرار گرفته که این کانون توحید و عبادت، همیشه مرکز امنى باشد.

* * *

 


1 ـ «ارهاص» به معنى معجزاتى است که قبل از قیام پیامبر واقع مى شود، و زمینه ساز دعوت او است، این واژه در اصل به معنى «پایه گذارى» و اولین ردیف سنگ و آجرى است که در زیر دیوار مى نهند، و به معنى آماده شدن و «ایستادن» نیز آمده است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای