4 ـ یک رویداد مسلّم تاریخى
فهرست موضوعات
جستجو جالب توجه این که: ماجراى «اصحاب فیل» چنان در میان عرب مسلّم بود، که سرآغاز تاریخى براى آنها شد، و همان گونه که گفتیم: قرآن مجید با تعبیر زیباى أَ لَمْ تَرَ: «آیا ندیدى»؟ آن هم خطاب به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) که در آن زمان نبود و ندید، از آن یاد مى کند، که نشانه دیگرى بر مسلّم بودن این ماجرا است.
از اینها گذشته، هنگامى که پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) این آیات را براى مشرکان «مکّه» خواند، احدى آن را انکار نکرد، هر گاه مطلب مشکوکى بود، لا اقل گروهى اعتراض مى کردند، و اعتراض آنها مانند سایر اعتراضهایشان در تاریخ ثبت مى شد، به خصوص این که: قرآن با جمله «أَ لَمْ تَرَ» مطلب را ادا کرده.
در ضمن، عظمت این خانه مقدس با این اعجاز مسلّم تاریخى به ثبوت مى رسد.
خداوندا! ما را توفیقى مرحمت فرما که این کانون بزرگ توحید را پاسدارى کنیم!
پروردگارا! دست کسانى را که قصد دارند تنها به حفظ ظواهر این کانون مقدس قناعت کنند، اما پیام حقیقتش را نشنیده بگیرند از این مرکز قطع کن!
بارالها! زیارتش را با آگاهى و عرفان کامل، نصیب همه مشتاقان فرما!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سوره فیل(1)


1 ـ تصحیح: 20 / 3 / 1383.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای