سوره قریش/ آیه 1- 4
فهرست موضوعات
جستجو 

1لاِیلافِ قُرَیْش
2إیلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّیْفِ
3فَلْیَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَیْتِ
4الَّذی أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَ آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ (کیفر اصحاب الفیل) به خاطر این بود که قریش الفت گیرند (و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود)!
2 ـ الفت آنها در سفرهاى زمستانه و تابستانه!
3 ـ پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند.
4 ـ همان کس که آنها را از گرسنگى نجات داد و از ترس و ناامنى ایمن ساخت.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای