سوره ماعـون
فهرست موضوعات
جستجو 


این سوره، در «مکّه» نازل شده و داراى 7 آیه است


محتواى سوره ماعون

این سوره به عقیده بسیارى از مفسران، از سوره هاى «مکّى» است، و لحن آیات آن که در مقاطع کوتاه و کوبنده، از قیامت و اعمال منکران آن سخن مى گوید، گویاى همین مطلب است.
روى هم رفته، در این سوره صفات و اعمال منکران قیامت در پنج مرحله بیان شده، که آنها به خاطر تکذیب این روز بزرگ چگونه از «انفاق» در راه خدا، کمک به «یتیمان» و «مسکینان» سر باز مى زنند، و چگونه در مورد «نماز» مسامحه کار و ریاکارند، و از کمک به «نیازمندان» روى گردانند؟
در شأن نزول این سوره، بعضى گفته اند: درباره «ابوسفیان» نازل شده، که هر روز دو شتر بزرگ نحر مى کرد، و خود، اطرافیان و یارانش از آن استفاده مى نمودند، اما روزى یتیمى آمد و تقاضاى چیزى کرد، او با عصایش بر او زد و او را دور کرد. بعضى دیگر گفته اند: آیه درباره «ولید بن مغیره» یا «عاص بن وائل» نازل شده است.

* * *

فضیلت تلاوت این سوره

در فضیلت تلاوت این سوره، در حدیثى از امام باقر(علیه السلام) آمده است: مَنْ قَرَأَ أَ رَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ فِی فَرائِضِهِ وَ نَوافِلِهِ قَبِلَ اللّهُ صَلاتَهُ وَ صِیامَهُ، وَ لَمْ یُحاسِبْهُ بِما کانَ مِنْهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا: «هر کس این سوره را در نمازهاى فریضه و نافله اش بخواند، خداوند نماز و روزه او را قبول مى کند، و او را در برابر کارهائى که در زندگى دنیا از او سرزده است، مورد محاسبه قرار نمى دهد».(1)

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 546.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای