سوره کوثر/ آیه 1- 3
فهرست موضوعات
جستجو 

1إِنّا أَعْطَیْناکَ الْکَوْثَرَ
2فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ
3إِنَّ شانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان) عطا کردیم!
2 ـ پس براى پروردگارت نماز بخوان و قربانى کن!
3 ـ (و بدان) دشمن تو قطعاً بریده نسل و بى عقب است!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای