سوره کافرون/ آیه 1- 6
فهرست موضوعات
جستجو 


1قُلْ یا أَیُّهَا الْکافِرُونَ
2لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ
3وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ
4وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ
5وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ
6لَکُمْ دینُکُمْ وَ لِیَ دینِ
 

ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ بگو: اى کافران!
2 ـ آنچه را شما مى پرستید من نمى پرستم!
3 ـ و نه شما آنچه را من مى پرستم مى پرستید.
4 ـ و نه من آنچه را شما پرستش کرده اید مى پرستم.
5 ـ و نه شما آنچه را که من مى پرستم پرستش مى کنید.
6 ـ آئین شما براى خودتان، و آئین من براى خودم!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای