2 ـ مگر بت پرستان منکر خدا بودند؟
فهرست موضوعات
جستجو 


مى دانیم: بت پرستان هرگز خدا را انکار نمى کردند، و طبق صریح آیات قرآن، اگر از خالق آسمان و زمین از آنها سؤال مى شد، مى گفتند: خدا است: «وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللّه».(1)
پس چگونه در این سوره، مى گوید: «نه من معبود شما را مى پرستم و نه شما معبود مرا»؟
پاسخ این سؤال نیز با توجه به این که بحث از مسأله خلقت نیست، بلکه از مسأله عبادت است، روشن مى شود، بت پرستان خالق جهان را «خدا» مى دانستند، ولى معتقد بودند: باید بت ها را «عبادت» کرد، تا آنها واسطه در درگاه خدا شوند.
یا این که: اصلاً ما لایق این نیستیم که خدا را پرستش کنیم، بلکه باید بت هاى جسمانى را پرستش کنیم، اینجاست که قرآن قلم سرخ بر اوهام و پندارهاى آنها مى کشد، و مى گوید: عبادت باید فقط براى خدا باشد، نه بتها، و نه هر دو!

* * *

 


1 ـ لقمان، آیه 25.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای