4 ـ آیا مفهوم آیه «لکم دینکم...» جواز بت پرستى است؟!
فهرست موضوعات
جستجو 


گاهى چنین تصور شده که، آخرین آیه این سوره که مى گوید: «آئین شما براى خودتان، و آئین من براى خودم» همان مفهوم «صلح کل» را دارد، و به آنها اجازه مى دهد بر آئینشان بمانند; چرا که اصرار بر پذیرش آئین اسلام نمى کند!
ولى، این پندار بسیار سست و بى اساس است، زیرا لحن آیات به خوبى نشان مى دهد: این تعبیر، نوعى تحقیر و تهدید است، یعنى آئین شما ارزانى خودتان باد! و به زودى عواقب نکبت بار آن را خواهید دید، شبیه آنچه در آیه 55 سوره «قصص» آمده: وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَکُمْ أَعْمالُکُمْ سَلامٌ عَلَیْکُمْ لا نَبْتَغِی الْجاهِلینَ:
«مؤمنان، هر گاه سخن لغوى را بشنوند از آن روى مى گردانند، و مى گویند: اعمال ما براى ما و اعمال شما براى خودتان، سلام بر شما (سلام وداع و جدائى) ما طالب جاهلان نیستیم»!
شاهد گویاى این مطلب، صدها آیه قرآن مجید است که شرک را در تمام اشکالش مى کوبد، از هر کارى منفورتر مى شمرد، و گناهى نابخشودنى مى داند.
جواب هاى دیگرى از این سؤال نیز داده اند، مانند این که: آیه محذوفى دارد و در تقدیر چنین است: لَکُمْ جَزاءُ دینِکُمْ وَ لِیَ جَزاءُ دینِى: «جزاى دین شما براى شما، و جزاى دین من براى من».
دیگر این که: «دین» در اینجا به معنى جزا است، و آیه نیز هیچ محذوفى ندارد، و مفهومش این است: «شما جزاى خودتان را مى گیرید و من هم جزاى خودم را».(1)
ولى تفسیر و پاسخ اول مناسب تر به نظر مى رسد.

* * *

 


1 ـ ضمناً، باید توجه داشت: «دین» در جمله «وَ لِىَ دِیْن» مکسور است و کسره آن، دلالت بر یاء محذوف مى کند، و در واقع «وَلِىَ دِیْنِى» است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای