فتح مکّه، بزرگ ترین پیروزى اسلام
فهرست موضوعات
جستجو 

«فتح مکّه» همان گونه که اشاره کردیم، فصل جدیدى در تاریخ اسلام گشود، و مقاومت هاى دشمن را بعد از حدود بیست سال درهم شکست، در حقیقت با «فتح مکّه» بساط شرک و بت پرستى از «جزیره عربستان» برچیده شد، و اسلام، آماده براى جهش به کشورهاى دیگر جهان گشت.
خلاصه این ماجرا چنین بود: بعد از پیمان و «صلح حدیبیه»، مشرکان «مکّه» دست به پیمان شکنى زدند، و آن صلح نامه را نادیده گرفتند، و بعضى از هم پیمانان پیغمبر(صلى الله علیه وآله) را تحت فشار قرار دادند، هم پیمان هاى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) به آن حضرت شکایت کردند، رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) تصمیم گرفت هم پیمانان خود را یارى کند.
از سوى دیگر، تمام شرائط براى برچیدن این کانون بت پرستى، شرک و نفاق که در «مکّه» به وجود آمده بود، فراهم مى شد، و این کارى بود که مى بایست به هر حال انجام گیرد، لذا پیامبر(صلى الله علیه وآله) به فرمان خدا آماده حرکت به سوى «مکّه» شد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای