3 ـ همیشه نزدیکان بى بصر دورند!
فهرست موضوعات
جستجو 

این سوره بار دیگر این حقیقت را تأکید مى کند که: خویشاوندى در صورتى که با پیوند مکتبى همراه نباشد، کمترین ارزشى ندارد، و مردان خدا در برابر منحرفان و جباران و گردنکشان هیچگونه انعطافى نشان نمى دادند، هر چند نزدیک ترین بستگان آنها بودند.
با این که «ابولهب» عموى پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) بود و از نزدیک ترین نزدیکانش محسوب مى شد، وقتى خط مکتبى، اعتقادى و عملى خود را از او جدا کرد، همچون سایر منحرفان و گمراهان، زیر شدیدترین رگبارهاى توبیخ و سرزنش قرار گرفت، و به عکس، افراد دور افتاده اى بودند که نه تنها از بستگان پیغمبر(صلى الله علیه وآله)محسوب نمى شدند، بلکه از نژاد او و اهل زبان او هم نبودند، ولى بر اثر پیوند فکرى و اعتقادى و عملى، آن قدر نزدیک شدند که طبق حدیث معروف: سَلْمانُ مِنّا أَهْلُ الْبَیْتِ: «سلمان از خانواده ما است» گوئى جزء خاندان پیغمبر شدند.(1)
درست است که آیات این سوره تنها از «ابولهب» و همسرش سخن مى گوید، ولى پیدا است آنها را به خاطر صفاتشان اینچنین مورد نکوهش قرار مى دهد، بنابراین، هر فرد یا گروهى داراى همان اوصاف باشند، سرنوشتى شبیه آنها دارند.

* * *

خداوندا! قلب ما را از هر گونه لجاجت و عناد پاک کن!
پروردگارا! ما همه از عاقبت کار بیمناکیم، تو ما را امنیت و آرامش بخش! وَ اجْعَلْ عاقِبَةَ أَمْرِنا خَیْراً.
بار الها! ما مى دانیم در آن دادگاه بزرگ نه مال و ثروت و نه رابطه خویشاوندى، هیچکدام سودى نمى بخشند، تنها لطف تو کارساز است، ما را مشمول الطاف فرما!

* * *

آمِیْنَ یا رَبَّ الْعالَمِیْنَ
پایان سورۀ تبّت (2)


1 ـ توضیح بیشترى در این زمینه در جلد نهم، صفحه 118، ذیل آیه 46 سوره «هود» به تناسب شرح حال فرزند نوح(علیه السلام) داده ایم.
2 -تصحیح : 24 / 3 / 1383 .
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای