سوره فلق/ آیه 1- 5
فهرست موضوعات
جستجو 

1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
2مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ
3وَ مِنْ شَرِّ غاسِق إِذا وَقَبَ
4وَ مِنْ شَرِّ النَّفّاثاتِ فِی الْعُقَدِ
5وَ مِنْ شَرِّ حاسِد إِذا حَسَدَ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ بگو: پناه مى برم به پروردگار سپیده صبح.
2 ـ از شرّ تمام آنچه آفریده است.
3 ـ و از شرّ موجود شرور هنگامى که شبانه وارد مى شود.
4 ـ و از شرّ آنها که با افسون در گره ها مى دمند (و هر تصمیمى را سست مى کنند).
5 ـ و از شرّ هر حسودى هنگامى که حسد مىورزد!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای