3 ـ تأثیر سحر
فهرست موضوعات
جستجو در جلد اول، ذیل آیات 102 و 103 سوره «بقره» درباره حقیقت سحر در زمان هاى گذشته و امروز، و حکم سحر از نظر اسلام، و چگونگى تأثیر آن، بحث هاى مشروحى داشتیم، و در آن مباحث، تأثیر سحر را به طور اجمال پذیرفته ایم، ولى نه به آن صورتى که پندارگرایان و افراد خرافى از آن سخن مى گویند، براى توضیح بیشتر به همان بحث مراجعه فرمائید.
اما نکته اى که ذکر آن در اینجا لازم است، این است: اگر در آیات مورد بحث، به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) دستور مى دهد: از سحر ساحران یا مانند آن به خدا پناه برد، مفهومش این نیست که پیغمبر(صلى الله علیه وآله) مورد سحر آنها قرار گرفته، بلکه درست به این مى ماند که پیغمبر(صلى الله علیه وآله) از هر گونه اشتباه، خطا و گناه نیز به خدا پناه مى برد، یعنى با استفاده از لطف خدا از این خطرات مصون مى ماند و اگر لطف خدا نبود، امکان تأثیر سحر در حق او بود، این از یکسو.
از سوى دیگر، سابقاً گفتیم: دلیلى نداریم که منظور از «نَفّاثاتِ فِى الْعُقَدِ» ساحران باشد.

* * *
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای