سوره نـاس
فهرست موضوعات
جستجو این سوره، در «مکّه» نازل شده و داراى 6 آیه است


محتواى سوره ناس

انسان همیشه در معرض وسوسه هاى شیطانى است، و شیاطین جن و انس کوشش دارند در قلب و روح او نفوذ کنند، هر قدر مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعیت او در اجتماع بیشتر گردد، وسوسه هاى شیاطین شدیدتر مى شود، تا او را از راه حق منحرف سازد و با فساد عالِمى، عالَمى را بر باد دهد.
این سوره به پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به عنوان یک سرمشق، پیشوا و رهبر دستور مى دهد: از شرّ همه وسوسه گران به خدا پناه برد.
محتواى این سوره از جهتى شبیه سوره «فلق» است، هر دو ناظر به پناه بردن به خداوند بزرگ از شرور و آفات مى باشد، با این تفاوت که در سوره «فلق» انواع مختلف شرور مطرح شده، ولى در این سوره، فقط روى شرّ وسوسه گران ناپیدا (وسواس خنّاس) تکیه شده است.
در این که: این سوره در «مکّه» نازل شده است یا در «مدینه»؟ باز در میان مفسران گفتگو است، گروهى آن را «مکّى» مى دانند، و جمعى آن را «مدنى» مى شمرند، ولى لحن آیاتش با سوره هاى «مکّى» موافق تر است.
و با توجه به این که: این سوره و سوره «فلق» طبق روایات با هم نازل شده، و سوره «فلق» به عقیده جمع کثیرى «مکّى» است، این سوره نیز، مى تواند «مکّى» بوده باشد.

* * *


فضیلت تلاوت این سوره

در فضیلت تلاوت این سوره، روایات متعددى وارد شده، از جمله این که، در حدیثى مى خوانیم: «پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله) شدیداً بیمار شد، «جبرئیل» و «میکائیل» (دو فرشته بزرگ خدا) نزد او آمدند، «جبرئیل» نزد سر پیامبر نشست و «میکائیل» نزد پاى او، «جبرئیل» سوره «فلق» را تلاوت کرد، و پیغمبر را با آن در پناه خدا قرار داد، و «میکائیل» سوره «قل اعوذ برب الناس» را».(1)
در روایتى که، از امام باقر(علیه السلام) نقل شده و قبلاً به آن اشاره کردیم، مى خوانیم: «هر کسى در نماز وتر «معوذتین» (سوره فلق و ناس) و «قل هو اللّه احد» را بخواند، به او گفته مى شود: اى بنده خدا! بشارت باد بر تو که خداوند نماز وتر تو را قبول کرد»!(2)

* * *

1 و 2 ـ «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 724 ـ «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 569.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای