سوره ناس/ آیه 1- 6
فهرست موضوعات
جستجو 


1قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّاسِ
2مَلِکِ النّاسِ
3إِلهِ النّاسِ
4مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنّاسِ
5الَّذی یُوَسْوِسُ فی صُدُورِ النّاسِ
6مِنَ الْجِنَّةِ وَ النّاسِ

 ترجمه:
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
1 ـ بگو: پناه مى برم به پروردگار مردم.
2 ـ به مالک و حاکم مردم.
3 ـ به (خدا و) معبود مردم.
4 ـ از شرّ وسوسه گر پنهان کار.
5 ـ که در درون سینه انسان ها وسوسه مى کند.
6 ـ خواه از جنّ باشد یا از انسان!

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای