فضيلت حمّام كردن
فهرست موضوعات
جستجو 

اهميّت حمّام رفتن
1. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «حمّام، خانه نيكى است زيرا جهنّم را به ياد مى‌آورد وچرك را از بدن مى‌زدايد».
وعمر گفت: حمّام جاى بدى است، زيرا عورت را ظاهر وحيا را مى‌درد.[1]
2. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «بهترين درمان براى شما حقنه (اماله كردن)، حجامت، ريختن دارو در بينى وحمّام كردن است».[2]
فوايد حمّام كردن
1. از امام کاظم عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «يك روز در ميان حمّام كردن، گوشت بدن را زياد مى‌كند. وهر روز حمّام رفتن، چربى‌هاى بدن را گداخته وانسان را لاغر مى‌كند».[3]
2. در حديث است كه سليمان جعفرى گويد: بيمار شدم به حدّى كه همه گوشت بدنم تحليل رفت. خدمت امام رضا عليه السلام رسيدم. فرمود: «دوست دارى
گوشت بدنت برگردد؟» عرض كردم: آرى. فرمود: «يك روز در ميان حمّام برو ومبادا هر روز حمّام بروى كه زمينه‌ساز بيمارى سل است».[4]
3. در روايت ديگرى مى‌خوانيم كه حضرت رضا عليه السلام فرمود: «كسى كه مى‌خواهد چاق شود يك روز در ميان حمّام رود وهر كس گوشت بدنش زياد است وعلاقه دارد لاغر شود هر روز به حمّام رود».[5]

[1] . كافى، ج 6، ص 496، ح 1.
[2] . طبّ الأئمّه، ص 55.
[3] . كافى، ج 6، ص 496، ح 2؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 65، ح 247.
[4] . كافى، ج 6، ص 497، ح 4؛ تهذيب، ج 1، ص 399، ح 1162.
[5] . كافى، ج 6، ص 499، ح 11.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای