ازاله كردن موى زير بغل
فهرست موضوعات
جستجو 

1. در روايتى آمده است: بسيار اتّفاق مى‌افتاد كه امام صادق عليه السلام براى ازاله كردن موى زير بغل به حمّام مى‌رفت وآن موضع را دارو مى‌كشيد وسپس از حمّام بيرون مى‌آمد.[1]
2. در حديث است كه امام صادق عليه السلام بر زير بغل دارو مى‌گذاشت ومى‌فرمود : «كندن موى زير بغل، شانه‌ها را سست مى‌كند».[2]
3. در حديثى ديگر مى‌خوانيم: «دارو كشيدن زير بغل بهتر از تراشيدن وتراشيدن بهتر از كندن آن است».[3]
4. از حضرت على عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «ازاله كردن موى زير بغل، بوى بد آن موضع را برطرف مى‌كند وپاك‌كننده وسنّت رسول خداست».[4]
5. در حديثى معتبر آمده است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: «موهاى زير بغل را بلند نكنيد كه محلّ پرورش ميكروب‌هاست».[5]
[1] . كافى، ج 6، ص 508، ح 6 و7؛ مكارم الأخلاق، ص 63.
[2] . كافى، ج 6، ص 507؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 67، ح 262.
[3] . كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 68، ح 263.
[4] . خصال، ج 2، ص 400، ح 11؛ بحارالأنوار، ج 10، ص 90.
[5] . كافى، ج 6، ص 507، ح 1؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 68، ح 265.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای