فضيلت حنا ماليدن بعد از نوره
فهرست موضوعات
جستجو 

1. از امام صادق عليه السلام روايت شده است كه فرمود: «حنا بوى بد را برطرف، آبرو را زياد، دهان را خوشبو وفرزندان را نيكو مى‌كند.[1] وهر كس بعد از دارو كشيدن
تمام بدن خود را حنا بمالد، فقر وپريشانى از وى برطرف مى‌شود».[2]
2. در حديث است كه حسين بن موسى، فرزند امام موسى کاظم عليه السلام ، مى‌گويد : هرگاه پدرم مى‌خواست به حمّام برود دستور مى‌داد آن را بسيار گرم كنند ونمد بر زمين حمّام بيندازند، سپس وارد حمّام مى‌شد. روزى از حمّام بيرون آمد، شخصى از آل زبير به آن حضرت رسيد وآثار حنا را در دست ايشان ديد. پرسيد : اين چه رنگى است كه در دستان شماست؟ حضرت فرمود: «رنگ حنا است، پدرانم از حضرت رسول صلى الله عليه و آله روايت كرده‌اند كه هر كس به حمّام رود وداروى نظافت بزند وسپس از سر تا قدم حنا بمالد، تا نوبت بعد كه حمّام برود از ديوانگى، خوره، پيسى وآكله[3] در امان باشد».[4]
3. در حديثى معتبر آمده است كه حكم بن عيتبه گويد: حضرت صادق عليه السلام را ديدم كه بر ناخن‌هاى خود حنا گذاشته بود. پرسيد: حَكَم، نظر تو چيست؟
عرض كردم: من در مورد كارى كه شما مى‌كنيد چه مى‌توانم بگويم؟ امّا اين كار را در عرف ما فقط جوانان انجام مى‌دهند. حضرت فرمود: «اى حكم، پس از كشيدن داروى نظافت، ناخن‌ها شبيه ناخن مردگان مى‌شود و ما با حنا رنگ آن را برمى‌گردانيم».[5]
[1] . كافى، ج 6، ص 484، ح 5؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 69، ح 273.
[2] . كافى، ج 6، ص 509، ح 3؛ كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 68، ح 270.
[3] . «آكله» واژه‌اى است عربى ونام بيمارى است كه در فارسى به آن جذام مى‌گويند (فرهنگ عميد).
[4] . كافى، ج 6، ص 509، ح 1.
[5] . كافى، ج 6، ص 509، ح 2؛ مكارم الأخلاق، ص 62؛ در هر دو مصدر از امام باقر علیه السلام نقل شده است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای