دعاى 19
فهرست موضوعات
جستجو 

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا کَانَ غَرَاماً.(1)

پروردگارا! عذاب جهنّم را از ما برطرف گردان که عذابش سخت و پردوام است.

  


1. سوره فرقان، آیه 65.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای