زیارت سوم
فهرست موضوعات
جستجو 

زیارتى است که ذکر آن براى این چهار امام بزرگوار(علیهم السلام) در ایّام هفته خواهد آمد. (صفحه 992 و 993)

از خواندن صلوات بر این بزرگواران(علیهم السلام) که در اواخر بخش زیارات خواهد آمد نیز، نباید غافل شد. (صفحه 561)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای