نماز در مسجد جامع مداین:
فهرست موضوعات
جستجو 

در جنب مدفن جناب سلمان، مسجد جامع مداین واقع شده که منسوب به حضرت امام حسن عسکرى(علیه السلام) است که یا به امر آن حضرت بنا شده، یا در آن جا نماز خوانده است. سزاوار است زائر گرامى از فیض دو رکعت نماز در این مسجد نیز، خود را محروم نسازد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای