دعا براى رفع بیمارى ها
فهرست موضوعات
جستجو 

خواندن دعا براى رفع بیمارى ها - مخصوصاً دعاهاى معصومین(علیهم السلام) - هرگاه از روى خلوص نیّت و ایمان انجام شود به یقین مؤثّر است; ولى این به آن معنا نیست که از مراجعه به طبیب و مصرف دارو خوددارى کنیم، بلکه علاوه بر راه هاى معمول در میان عقلا، از دعا نیز کمک بگیریم.

با این اشاره، به سراغ دعاهایى مى رویم که در منابع معتبر آمده است:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای