7 تفسیر به رأى
فهرست موضوعات
جستجو 

امام صادق(علیه السلام) مى فرمایند: «مَنْ فَسَّرَ القُرآنَ بِرأیِهِ فَأصابَ لم یُوْجَرْ، وَاِنْ أخْطَأَ کانَ إثْمُهُ عَلَیْهِ; کسى که قرآن را به رأى خود تفسیر کند و تفسیرش درست باشد مأجور نیست و اگر نادرست باشد گناهش به گردن اوست».(1)

قرآن مهمترین سند اسلام و مهمترین وسیله رابطه ما با خداست. در اسلام چیزى با اهمیّت تر از قرآن نداریم، قرآن کلام خداست و همان طورى که ذات خداوند نامتناهى است کلام خدا هم نامتناهى است. دریاى بیکرانى است که عمق آن حدى ندارد و هر چه در آن اندیشه کنیم به انتها نخواهیم رسید. بنابراین هر کدام از ما به اندازه پیمانه وجودى و فهممان از آن بهره مى بریم.

حدیث مى فرماید: کسى که با رأیش قرآن را تفسیر کند هر چند به حقیقت پى  ببرد ولى اجر و ثوابى نخواهد داشت و اگر خطا کند گناه آن به گردن خودش است. منظور از تفسیر به رأى چیست؟ تفسیر به رأى یعنى این که انسان براى پیش داورى خود از قرآن شاهدى بیاورد، مثلاً در مورد مسأله اى تحقیق مى کند و براى اینکه نظر خاص خودش را اعمال کند در قرآن جستجو مى کند و براى موضوع بحث خود شاهدى پیدا مى کند; در هر حال منظور او این نیست که از قرآن چیزى بفهمد و هادى خود قرار دهد. بسیارى از مذاهب انحرافى که در جامعه به وجود آمده به دلیل همین پیش داورى ها درباره قرآن بود که به جاى این که خود را بر قرآن عرضه کنند، قرآن را بر خود عرضه مى کنند; در صورتى که باید ببینیم قرآن چه مى گوید نه اینکه ما چه مى گوییم.

امید داریم که همه ما عامل به قرآن باشیم و مورد شفاعت آن در روز قیامت قرار گیریم.


1. بحارالانوار، ج 92، ص 110.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای