2 ـ گروه رستگاران
فهرست موضوعات
جستجو 


در آیات فوق خواندیم گروهى از بندگان خدا به سوى حق دعوت مى کنند و به آن حکم مى نمایند.
در این که منظور از این گروه چه اشخاصى هستند تعبیرات مختلفى در روایاتى که در منابع حدیث اسلامى آمده است دیده مى شود، از جمله در حدیثى از امیر مؤمنان(علیه السلام) نقل شده که فرمود: منظور امت محمّد(صلى الله علیه وآله) است.(1)
یعنى، پیروان راستین این پیامبر و آنهائى که از هر گونه تحریف و تغییر و بدعت و انحراف از اصول تعلیمات آن حضرت بر کنار ماندند.
به همین جهت در حدیث دیگرى از آن حضرت نقل شده که:
وَ الَّذِى نَفْسِى بِیَدِهِ لَتَفْرُقَنَّ هذِهِ الأُمَّةُ عَلى ثَلاث وَ سَبْعِیْنَ فِرْقَةً کُلُّها فِى النّارِ اِلاّ فِرْقَةٌ «وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ» وَ هذِهِ الَّتِى تَنْجُو مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ:
«سوگند به آن کس که جانم به دست او است این امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم مى شوند که همه در دوزخند جز یک گروه که خداوند در آیه وَ مِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ... به آنها اشاره کرده است، تنها آنها اهل نجاتند».(2)
ممکن است عدد 73 فرقه، عدد تکثیر باشد و اشاره به گروه هاى مختلفى که در طول تاریخ اسلام با عقائد عجیب و غریب روى کار آمدند و خوشبختانه غالب آنها منقرض شده اند و امروز تنها نامى از آنها در کتب «تاریخ عقائد» به چشم مى خورد.
در حدیث دیگرى که در منابع اهل تسنن از على(علیه السلام) نقل شده مى خوانیم که على(علیه السلام) ضمن اشاره به گروه هاى مختلفى که در آینده در امت اسلامى پیدا مى شوند، فرمود: «گروهى که اهل نجاتند من و شیعیان و پیروان مکتب من هستند».(3)
در روایات دیگرى نیز آمده است که منظور از آیه فوق ائمه اهلبیت(علیهم السلام)اند.(4)
روشن است روایات فوق همگى یک واقعیت را تعقیب مى کنند و بیان مصداقهاى مختلف از این واقعیت اند، و آن این که آیه، اشاره به گروهى است که دعوتشان به سوى حق و عمل و حکومت و برنامه هایشان حق است و در مسیر اسلام راستین گام بر مى دارند، منتها بعضى در رأس این گروه قرار دارند و بعضى در مراحل دیگرند.
جالب توجه این که با تمام اختلافاتى که از نظر مراحل علمى و نژاد و زبان و مانند آن دارند، یک امت و یک گروه بیش نیستند; زیرا قرآن از آنها به «أُمَّت» (نه أُمَم) تعبیر کرده است.
 


* * *


1 ـ تفسیر «نور الثقلین»، جلد 1، صفحه 651 و جلد 2، صفحه 105، مؤسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق ـ «بحار الانوار»، جلد 24، صفحه 144 و جلد 28، صفحات 3 و 6 ـ تفسیر «عیاشى»، جلد 2، صفحه 43، چاپخانه علمیه تهران، 1380 هـ ق.
2 ـ «نور الثقلین»، جلد 2، صفحه 105، مؤسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق ـ تفسیر «عیّاشى»،جلد 2، صفحه 43، چاپخانه علمیه تهران، 1380 هـ ق ـ «بحار الانوار»، جلد 10، صفحه 114 و جلد 24، صفحات 144 و 146 و جلد 28، صفحه 2 به بعد و...
3 ـ تفسیر «برهان»، جلد 2، صفحه 53 (صفحه 619، بنیاد بعثت، طبع اول، 1415 هـ ق)، ذیل آیه مورد بحث ـ «امالى مفید»، صفحه 213، کنگره شیخ مفید، قم، 1413 هـ ق ـ «بحار الانوار»، جلد 28، صفحه 11 و
جلد 24، صفحه 146 و جلد 36، صفحه 186.
4 ـ «نور الثقلین»، جلد 2، صفحات 104 و 105، مؤسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق ـ «بحار الانوار»، جلد 23، صفحه 5 و جلد 24، صفحات 144 و 146 و جلد 54، صفحه 318 ـ «کافى»، جلد 1، صفحه 414، دار الکتب الاسلامیة.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای