4 ـ تعداد جنگ هاى پیامبر(صلى الله علیه وآله)
فهرست موضوعات
جستجو 


در آیات فوق اشاره به نصرت خداوند نسبت به مسلمانان در مواطن کثیرة: «میدان هاى بسیار» شده است.
درباره تعداد جنگ هائى که پیغمبر(صلى الله علیه وآله) شخصاً در آن شرکت و مبارزه کرد، یا با مسلمانان بود، اما شخصاً جنگ نکرد، و هم چنین میدان هائى که سپاه اسلام در مقابل دشمنان قرار گرفت، اما پیغمبر(صلى الله علیه وآله) در آن حضور نداشت، در میان مورخان گفتگو بسیار است، ولى از بعضى از روایات که از طرق اهل بیت(علیهم السلام) به ما رسیده استفاده مى شود که عدد آنها به هشتاد مى رسید.(1)
در کتاب «کافى» نقل شده که یکى از خلفاى عباسى نذر کرده بود که اگر از مسمومیت نجات یابد، مال کثیرى به فقرا بدهد، هنگامى که بهبودى یافت، فقهائى که اطراف او بودند درباره مبلغ آن اختلاف کردند و هیچ کدام مدرک روشنى نداشتند، سرانجام از امام نهم حضرت محمّد بن على التقى(علیه السلام) سؤال کرد، فرمود: «کثیر» «هشتاد» است.
وقتى از علت آن سؤال کردند: حضرت به آیه فوق اشاره کرد و فرمود: ما تعداد میدان هاى نبرد اسلام و کفر را که در آن مسلمانان پیروز شدند برشمردیم، عدد آن هشتاد بود.(2)
 


* * *


1 ـ «بحار الانوار»، جلد 19، صفحات 155 و 165، و جلد 21، صفحه 146، و جلد 48، صفحه 75، و جلد 50، صفحه 163، و جلد 100، صفحه 207، و جلد 101، صفحات 216، 217، 222، 227، 230، 246 و 247.
2 ـ «نور الثقلین»، جلد 2، صفحه 197، مؤسسه اسماعیلیان، طبع چهارم، 1412 هـ ق ـ «کافى»، جلد 7، صفحات 463 و 464، دار الکتب الاسلامیة ـ «وسائل الشیعه»، جلد 23، صفحات 298 و 299، چاپ آل البیت ـ «بحار الانوار»، جلد 19، صفحه 165.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای