4 ـ منظور از «قاتَلَهَمُ اللّهُ»
فهرست موضوعات
جستجو 


جمله «قاتَلَهَمُ اللّهُ» گر چه در اصل به معنى این است که خدا با آنها مبارزه کند و یا آنها را بکشد، ولى به طورى که «طبرسى» در «مجمع البیان» از «ابن عباس» نقل کرده این جمله کنایه از لعنت است، یعنى خداوند آنها را از رحمت خود به دور دارد.(1)


* * *


1 ـ «مجمع البیان»، ذیل آیه مورد بحث ـ «بحار الانوار»، جلد 3، صفحه 61، و جلد 90، صفحه 115 ـ «احتجاج طبرسى»، جلد 1، صفحه 250، نشر مرتضى، مشهد، 1403 هـ ق ـ «صحیح بخارى»، جلد 3، صفحه 40، دار الفکر بیروت، از طبعه دار الطباعة العامرة باستانبول، 1401 هـ ق ـ «درّ المنثور»، جلد 3، صفحه 230، دار المعرفة، طبع اول، 1365 هـ ق.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای