12 ـ نخستین فلسفه: خودسازى فردى
فهرست موضوعات
جستجو 


چنین تحولى، قبل از هر چیز، نیازمند به عناصر آماده و با ارزش انسانى است که بتوانند بار سنگین چنان اصلاحات وسیعى را در جهان بر دوش بکشند، و این، در درجه اول محتاج به بالا بردن سطح اندیشه، آگاهى و آمادگى روحى و فکرى براى همکارى در پیاده کردن آن برنامه عظیم است.
تنگ نظرى ها، کوته بینى ها، کج فکرى ها، حسادت ها، اختلافات کودکانه و نابخردانه و به طور کلى هر گونه نفاق و پراکندگى با موقعیت «منتظران واقعى» سازگار نیست.
نکته مهم این است که: منتظر واقعى براى چنان برنامه مهمى هرگز نمى تواند نقش تماشاچى را داشته باشد، باید از هم اکنون حتماً در صف انقلابیون قرار گیرد.
ایمان به نتائج و عاقبت این تحول، هرگز به او اجازه نمى دهد در صف مخالفان باشد و قرار گرفتن در صف موافقان نیز محتاج به داشتن «اعمالى پاک» و روحى پاک تر و برخوردارى از «شهامت» و «آگاهى» کافى است.
من اگر فاسد و نادرستم، چگونه مى توانم در انتظار نظامى که افراد فاسد و نادرست در آن هیچ گونه نقشى ندارند بلکه مطرود و منفور خواهند بود، روز شمارى کنم؟
آیا این انتظار براى تصفیه روح و فکر و شستشوى جسم و جان من از لوث آلودگى ها کافى نیست؟
ارتشى که در انتظار جهاد آزادى بخش به سر مى برد، حتماً به حالت آماده باش کامل در مى آید.
سلاحى را که براى چنین میدان نبردى شایسته است به دست مى آورد.
سنگرهاى لازم را مى سازد.
آمادگى رزمى افراد خود را بالا مى برد.
روحیه افراد خود را تقویت مى کند و شعله عشق و شوق براى چنین مبارزه اى را در دل فرد فرد سربازانش زنده نگه مى دارد.
ارتشى که داراى چنین آمادگى نیست، هرگز در انتظار به سر نمى برد، و اگر بگوید، دروغ مى گوید.
انتظار یک مصلح جهانى به معناى آماده باش کامل فکرى و اخلاقى، مادى و معنوى، براى اصلاح همه جهان است. فکر کنید چنین آماده باشى چقدر سازنده است؟!
اصلاح تمام روى زمین، و پایان دادن به همه مظالم و نابسامانى ها، شوخى نیست و کار ساده اى نمى تواند باشد.
آماده باش براى چنین هدف بزرگى باید متناسب با آن باشد، یعنى باید به وسعت و عمق آن باشد!
براى تحقق بخشیدن به چنین انقلابى مردانى بسیار بزرگ، مصمم، بسیار نیرومند و شکست ناپذیر، فوق العاده پاک و بلندنظر، کاملاً آماده و داراى بینش عمیق لازم است.
و خودسازى براى چنین هدفى مستلزم به کار بستن عمیق ترین برنامه هاى اخلاقى و فکرى و اجتماعى است.
این است معناى انتظار واقعى آیا هیچ کس مى تواند بگوید چنین انتظارى سازنده نیست؟
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای