2 ـ در قاموس مؤمنان شکست وجود ندارد
فهرست موضوعات
جستجو 


در آخرین آیه مورد بحث، به منطق عجیب محکمى برخورد مى کنیم که راز اصلى همه پیروزى هاى مسلمانان نخستین در آن نهفته شده است، و اگر پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) هیچ تعلیم و دستورى جز این نداشت براى تضمین پیروزى پیروانش کافى بود، و آن این که:
مفهوم شکست و ناکامى را به کلى از صفحه روح آنها زدوده، و به آنها ثابت کرده که در هر حال شما پیروزید، کشته شوید، پیروزید، و دشمن را هم بکشید، باز هم پیروزید.
شما دو راه در پیش دارید که از هر کدام بروید به منزل مقصود خواهید رسید، بیراهه و پرتگاه مطلقاً در مسیر شما وجود ندارد:
یک راه به سوى شهادت مى رود که نقطه اوج افتخار یک انسان با ایمان است، و بالاترین موهبتى است که براى انسان تصور مى شود که با خدا معامله کند جان را بدهد و یک حیات جاویدان و ابدى در جوار قرب پروردگار و در میان نعمت هاى غیر قابل توصیفش خریدارى کند.
راه دیگر پیروزى بر دشمن و در هم شکستن قدرت اهریمنى او و پاکسازى محیط زندگى انسان ها از شرّ ظالمان، ستمگران و آلودگان است و این نیز فیضى است بزرگ و افتخارى است مسلّم.
سربازى که با این روحیه وارد میدان مبارزه مى شود، هیچ گاه فکر فرار و پشت کردن به دشمن را در سر نمى پروراند، از هیچ کس و هیچ چیز نمى هراسد، ترس و وحشت و اضطراب و تردید در وجودش راه ندارد، ارتشى که از چنین سربازانى تشکیل شود ارتشى شکست ناپذیر خواهد بود!
چنین روحیه اى را تنها از طریق تعلیمات اسلامى مى توان بارور ساخت، و امروز نیز اگر با تعلیم و تربیت صحیح، این منطق بار دیگر در روح مسلمانان جلوه گر شود، عقب ماندگى ها و شکست ها را جبران خواهند کرد.
آنها که درباره علل پیشرفت مسلمانان نخستین، و علل عقب ماندگى امروز، مطالعه و بررسى مى کنند، و گاهى این موضوع را معمائى لا ینحل مى پندارند، خوب است بیایند و کمى در آیه فوق بیندیشند تا پاسخ این سؤال را به روشنى در آن بیابند.
قابل توجه این که: در آیه فوق به هنگامى که سخن از دو شکست منافقان مى گوید، آن را شرح مى دهد و یک یک بیان مى کند، ولى هنگامى که سخن از دو پیروزى مؤمنان مى گوید، سربسته گذاشته از آن مى گذرد، گوئى آن چنان روشن و واضح و آشکار است که اصلاً نیازى به شرح و بیان ندارد. و این یک نکته زیبا و لطیف بلاغت است که در آیه فوق به کار رفته.
 


* * *

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای