تفسیر نمونه / جلد هفتم
فهرست موضوعات
جستجو 

سوره های اعراف از آیه  172 - 206 و انفال و توبه از آیه 1 - 59

 

هدف اصلى از نگارش این تفسیر

با گسترش بیدارى و آگاهى در همه سطوح.
و با بیدار شدن حسّ کنجکاوى براى درک مسائل اسلامى در همه طبقات.
و با احساس نیاز شدید، به فهم حقایق تعلیمات اسلامى که امروز به دلائل مختلف صورت گرفته. این بحث در میان عموم طبقات مخصوصاً نسل جوان پیدا شده است که اگر بخواهیم اسلام را بهتر و عمیق تر بشناسیم و از سرچشمه تعلیمات آن سیراب شویم چه باید کرد؟!
در پاسخ این سؤال به آنها این جواب داده مى شود: اصیل ترین منابع اسلامى «قرآن» است که به صورت دست نخورده، و بدون هیچ کم و کاست، از پیامبر(صلى الله علیه وآله)به دست ما رسیده، و زبان گویاى وحى در آن منعکس است، قبل از هر چیز آن را بخوانید و در آن بیندیشید.
فوراً سؤال مى کنند: براى فارسى زبانان مطالعه کدام تفسیر بهتر است؟
بدون شک، تفاسیر ارزنده اى در زبان فارسى، از دیروز و امروز، داریم. ولى عدم آشنائى به نثر آنها، و یا سنگین بودن مطالبشان، سبب شده که براى گروهى قابل هضم نباشند (به جز کمى از تفاسیر که این اشکالات را توانسته اند حل کنند).این موضوع سبب شد که با همکارى و دستیارى «جمعى از آقایان فضلا»، آستین بالا زنیم، و تفسیرى روان، دور از اصطلاحات پیچیده علمى، دور از شرح اختلافات مفسران و در عین حال پر مغز و بر اساس نیازها و دریافت هاى روز تهیه و در اختیار عموم بگذاریم.
از سوى دیگر براى این که «خواص» و «فضلاء» نیز بتوانند از آن بهره گیرند، حداکثر کوشش براى منعکس ساختن بحث هاى گوناگون علمى (گاهى در متن و گاهى در پاورقى ها) به عمل آمد، تا براى هر دو گروه مفید و سودمند باشد.
براى این که قرآن و آیات پر مغزش در متن زندگى همه مسلمانان قرار گیرد، سعى شد در این تفسیر به تمام پرسش ها و گفتگوهائى که شرایط زندگى امروز در مسائل اسلامى برانگیخته است، و با آیه اى مربوط مى شود پاسخ گفته شود، و در همه جا مباحث از شکل کلى و ذهنى به صورت «علنى» و منطبق بر نیازهاى زندگى مطرح گردد.(1)
به حمد اللّه مجموعه این تلاش ها به حدّ کافى مؤثر واقع شد، و بیش از آنچه ما انتظار داشتیم از این تفسیر در همه جا استقبال گردید، حتى به عنوان یک کتاب درسى در جلسات دینى از آن بهره گیرى مى شود.
این استقبال به قدرى گرم بود که اگر تعجب نکنید تا کنون که این سطور را مى نویسم جلد اول آن ده بار چاپ شده (و به همین نسبت مجلدات دیگر!).(2)
لذا ما تلاش و کوشش خود را بیشتر کردیم، و براى این که بحث ها «هماهنگ تر» گردد، بنا بر این گذاشتیم که عبارات همه از اینجانب باشد و آقایان فضلا در جمع آورى مطالب همکارى و کمک کنند، که باید اعتراف کرد تلاش پیگیر و پرثمرى دارند.
مطالعه این تفسیر نشان مى دهد که علاوه بر استفاده از افکار بزرگان مفسران پیشین و معاصر، در بیشتر موارد، نو آورى ها و مطالب بکر و تازه دارد.
مخصوصاً این جلد از این جهت مزیت دارد که تمام آن، در دوران تبعید به «مهاباد» و «انارک» یک جا نوشته شد و دوستان به تناوب برنامه همکارى را با مسافرت به این نقاط انجام مى دادند، و با فرصت و مجال بیشتر، و در شرایط فکرى آماده تر، نگاشته مى شد.
به هر حال، امیدوارم از این طریق بتوانیم پیوند خود و جامعه خود مخصوصاً نسل جوان را با قرآن محکم تر سازیم، و با «آگاهى» و «بینش» عمیق تر و روشن تر در راه شناخت قرآن و اسلام گام برداریم.

قم حوزه علمیه ـ ناصر مکارم شیرازى

22 / ذیقعده / 1398

مطابق 3 / 8 / 1357

* * *

 


1 ـ این سؤالات و پاسخ ها به صورت یک کتاب «180 پرسش و پاسخ» به صورت جداگانه جمع و چاپ شده است.
2 ـ و امروز که این مقدمه ویرایش مى شود قریب پنجاه بار چاپ شده است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای