سوره تحریم
فهرست موضوعات
جستجو 


این سوره، در «مدینه» نازل شده و داراى 12 آیه است

 

محتواى سوره تحریم

این سوره عمدتاً از چهار بخش تشکیل شده است:

بخش اول: که از آیه یک تا پنج ادامه دارد، مربوط به ماجراى پیامبر(صلى الله علیه وآله) با بعضى از همسرانش مى باشد، حضرت پاره اى از غذاهاى حلال را بر خود تحریم فرمود، و آیات فوق نازل شد و همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) را مورد ملامت قرار داد، که شرح آن در شأن نزول، به خواست خدا خواهد آمد.
بخش دوم: که از آیه 6 تا 8 ادامه دارد، خطابى است کلى به همه مؤمنان در مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده، و لزوم توبه از گناهان.
بخش سوم: که تنها یک آیه است، خطاب به پیامبر(صلى الله علیه وآله) در مورد جهاد با کفار و منافقین است.
بخش چهارم: آخرین بخش سوره و شامل آیات 10 تا 12 مى باشد، خداوند براى تبیین بخش هاى قبل، شرح حال دو نفر از زنان صالح (مریم و همسر فرعون) و دو نفر از زنان ناصالح (همسر نوح و همسر لوط) را بیان کرده است و در واقع به زنان مسلمین و به خصوص همسران پیامبر(صلى الله علیه وآله) هشدار مى دهد که خود را با گروه اول هماهنگ کنند نه دوم.

* * *

فضیلت تلاوت این سوره

در حدیثى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چنین نقل شده، «هر کس این سوره را بخواند: أَعْطاهُ اللّهُ تَوْبَةً نَصُوحاً: خداوند توفیق توبه خالص به او مى دهد».(1)
و در حدیثى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: «هر کس سوره طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند، خداوند او را در قیامت از ترس و اندوه پناه مى دهد، و از آتش دوزخ رهائى مى بخشد، و او را به خاطر تلاوت این سوره و مداومت بر آن، وارد بهشت مى کند، زیرا این دو سوره ، از آن پیغمبر(صلى الله علیه وآله) است».(2)

* * *

1 ـ «مجمع البیان»، جلد 10، صفحه 311.
2 ـ «ثواب الاعمال»، طبق نقل تفسیر «نور الثقلین»، جلد 5، صفحه 367.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای