سیر تاریخى «مناسک جامع»
فهرست موضوعات
جستجو 

بخشى از نظرات فقهى مرجع عالیقدر، حضرت آیة اللّه العظمى مکارم شیرازى، مدّ ظلّه العالى، پیرامون مناسک و اعمال حج، براى نخستین بار در کتاب «تعلیقات على العروة الوثقى» به زبان عربى منتشر شد، سپس به صورت کاملتر و فراگیر، به گونه اى که عمده احکام حج و عمره را در بر داشت، در کتاب «مناسک حجّ» معظّم له انتشار یافت. در مرحله بعد، و به پیشنهاد سازمان حج، معظّم له «بر مناسک حجّ امام خمینى قدس سرّه الشریف» که از جامعترین مناسکهاى حج به زبان فارسى محسوب مى شود، حاشیه زدند که ابتدا حواشى مزبور به صورت مستقل، و سپس در پاورقى کتاب مذکور، و به همراه حواشى سه تن از مراجع بزرگ تقلید، آیات عظام خوئى، گلپایگانى و اراکى قدّس اللّه اسرارهم چاپ، و در اختیار علاقمندان قرار گرفت.

پرسش و پاسخهاى جدیدى که از محضر معظّم له شده بود نیز در دو جلد، به نام «استفتائات جدید» به علاقمندان عرضه شد، که بحمداللّه جلد سوم آن نیز در آستانه نشر است. بخشى از کتاب مذکور در مورد مسائل مهم حج است.

دو موضوع «قربانى» و «رمى جمرات» پس از تحقیقات گسترده، و با عرضه فتاوا و نظریّاتى جدید، در دو کتاب مستقل به نام «رمى جمرات» و «حکم الاضحیه فى عصرنا» به زیور طبع آراسته گردید. پراکندگى فتاواى معظّم له در مورد مناسک حج در کتابهاى مذکور، تغییر فتوى در برخى از مسائل، و تضادّ ظاهرى برخى از مسائل که در کتابهاى مذکور آمده بود، و امور دیگر، سبب شد که فکر تألیف کتابى مستقل ذهن ما را به خود مشغول سازد. کتابى که نظرات معظّم له در تمام کتابهاى مذکور را در خود جمع کند، و اشکالات مزبور را مرتفع سازد.

با این انگیزه، و پس از مشورت با استاد معظّم دام ظلّه العالى، تهیّه کتابى را که در دست دارید در عصر پنجشنبه 7/7/1380 شروع، و با امدادهاى الهى، و عنایات حضرت ولى عصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشّریف در تاریخ 22/2/1383 پایان یافت، سپس معظّم له تمام مطالب کتاب را به طور دقیق مطالعه نموده، و با اصلاحاتى که انجام دادند به شکل کنونى در اختیار شما خوانندگان گرامى قرار گرفته است. امید است خداوند متعال این خدمت ناچیز را به لطف و کرمش قبول فرماید.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای